ochrona środowiska, geologia, inwentaryzacja zieleni, Katowice